Často kladené otázky (FAQ)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Môžem mobilné klimatizácie, odvlhčovač vzduchu alebo vonkajšiu jednotku delenej klimatizácie položiť pri preprave?

Pokiaľ sú výrobky v originálnom kartónovom obale, je to možné, ale iba počas obmedzenej doby. Výrobky po doručení na miesto určenia ponechajte minimálne dve hodiny odstáť v ich správnej polohe. Položiť a prevážať výrobky bez originálneho kartónového obalu sa neodporúča. Pri doprave by sa mohol vinou otrasov utrhnúť kompresor a porušiť okruh chladenia. Snažte sa vždy o možnosť prevážania v ich správnej polohe.

Position

Môžem pri mobilných klimatizáciách predĺžiť hadicu pre odvod teplého vzduchu?

Nie je to možné. Pri každej mobilnej klimatizačnej jednotke sú priemer a dĺžka hadice pre odvod horúceho vzduchu presne dimenzované. Znížením priemeru alebo predĺžením hadice môžete spôsobiť zlý výtlak teplého vzduchu, dôjde k prehriatiu a jednotka sa bude v dôsledku ochrany vypínať.

Add hose

Môžem pri delených jednotkách s QUICK konektorom skrátiť alebo predĺžiť flexibilnú prepojovaciu hadicu?

Jednotky dodávame s flexibilnou hadicou o dĺžke 4m a nemožno ju predĺžiť ani skrátiť.

Cutting

Obsahuje vonkajšia jednotka chladivo?

Áno, obsahuje. Vonkajšie jednotky delených jednotiek sú z výroby predplnené chladivom, ktoré stačí na 5 metrovú vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.

Distance

Aký je rozdiel medzi akustickým tlakom a akustickým výkonom?

  • Hladina akustického tlaku je označována Lp (Sound pressure level). Je to zvuková energie, kterou vytváří zdroj hluku. Její jednotka jsou decibely nebo dB(A).
  • Hladina akustického tlaku je označovaná Lp (Sound pressure level). Je to zvuková energia, ktorú vytvára zdroj hluku. Jej jednotka sú decibely alebo dB(A). Hladina akustického výkonu je označovaná Lw (Sound power level). Je to zvuková energia, ktorú vytvára zdroj hluku. Na rozdiel od akustického tlaku je táto hodnota meraná za predom daných podmienok, ako je vzdialenosť od meraného zdroja hluku. Ďalej jej hodnotu určujú okolité podmienky a poloha zariadenia. Jej jednotka sú decibely alebo dB(A). Hladina akustického výkonu je pre porovnanie presnejšia.

Sound

Aká je cena inštalácie u delených jednotiek?

Delené klimatizačné jednotky COOLEXPERT vyžadujú odbornú montáž iba certifikovanou osobou. Záručná doba delenej klimatizačnej jednotky je 36 mesiacov a táto začne plynúť po uvedení do prevádzky odbornou inštaláciou. Miesto pre potvrdenie o odbornej inštalácii certifikovanou osobou nájdete na záručnom liste produktu.

Cena odbornej inštalácie delených klimatizacných jednotiek je zmluvná. Priemerná odhadová cena je 260,- € bez DPH v nasledujúcej špecifikácii: montáž jednotky zo zeme max. do výšky 2,5m, vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou je do 5 m, jeden prestup bežnou stenou, uloženie trubiek a odvod kondenzátu spoločne do plastovej lišty, pripojenie na sieť vidlicou vnútornej jednotky do zákazníkom vopred pripravenej zásuvky 230V/50Hz. Cestovné a ostatné práce nie su v odhadovanej cene zahrnuté.