Predlog zmogljivosti

PREDLOG ZMOGLJIVOSTI KLIMATSKE NAPRAVE

Deljene klimatske naprave

Klimatsko napravo izbirajte vedno preudarno. Po možnosti planirajte že po dokončanju prve faze gradnje ali še pred rekonstrukcijo objekta. Priporočamo, da se pred nakupom glede izbire posvetujete s strokovnjakom, da boste z aparatom zadovoljni ves čas njegove uporabe (ter da je ne preobremenjujete oz. ne predimenzionirate). Prihranili si boste veliko zapletov z nezadostnim hlajenjem ali pogostim ugašanjem naprave. Pomemben je redni uporabniški in strokovni servis, ki bo bistveno podaljšal življenjsko dobo klimatske naprave.

Deljena klimatska naprava sodi med stabilno montirane naprave in je primerna za delovanje skozi vse leto v režimu hlajenja oz. ogrevanja. Za namestitev bodo potrebna nezahtevni gradbeni posegi, medsebojna povezava notranje in zunanje enote ter električna priključitev notranje enote, varovana s samostojno varovalko 16 A, glede na vrsto uporabljene klimatske naprave. Eden od pogojev garancije deljenih klimatskih naprav je strokovna namestitev, ki se praviloma začne z ogledom objekta in izbiro ustreznega modela naprave.

Če se odločate za nakup klimatske naprave, ne da bi se prej posvetovali s strokovnjakom priporočamo, da primerjate površino prostora, v katerem želite klimatsko napravo uporabiti, in površino, ki jo priporoča proizvajalec. Pri deljenih klima napravah COOLEXPERT so priporočene površine prostorov 20-30m2 in 30-40m2, kjer računamo s standardno višino stropa 2,7m. Npr. za površino 25m2 sta primerna model ACH-09CI2 / ACH-09BI ali model ACH-09FCI2 , vendar če ima Vaša soba  v bloku npr. površino 25m2 in je obrnjena na J / JV / JZ, okno v sobi pa površino 4m2 brez notranjih žaluzij, v sobi bivata najpogosteje dve osebi in se v njej nahajajo televizor, računalnik in luč, potem je za Vas bolj ugodno, če izberete bolj zmogljiv model ACH-12CI2 / ACH-12BI ali ACH-12FCI3.

Navrh vykonu

Cena strokovne namestitve deljenih klimatskih naprav ni všteta v ceno izdelka in se med uporabnikom in strokovno firmo določi po dogovoru. Cena se izračuna na podlagi konkretnih zahtev in potreb stranke, ter glede na specifikacijo mesta namestitve. Približna cena običajne namestitve je 260€ (v navedene zneske ni vštet z zakonom določen davek na dodano vrednost). V namestitev sledeče cenovne specifikacije so všteti:

  • montaža notranje in zunanje enote od tal do maksimalne višine 2,5m
  • razdalja med notranjo in zunanjo enoto je do 4m
  • ena izvrtina v običajno opečno steno
  • namestitev povezovalnih cevi in odvod kondenzata v skupno plastično letev
  • priključitev na električno omrežje – vtič na mestu notranje enote v vnaprej pripravljeno vtičnico s parametri ~ 220-240 / 50 Hz
  • konzola za namestitev zunanje enote, potni stroški in dodatna dela niso všteta v osnovno ceno naprave

Za strokovno namestitev se lahko obrnete na poljubno firmo v Vaši bližini, ki se ukvarja z montažo in servisiranjem klimatskih naprav in ima »Certifikat I. kategorije«. Ta certifikat upravičuje podjetja za namestitev, vzdrževanje in servisiranje naprav, ki so polnjene s plini na osnovi fluora in reguliranimi snovmi. Če želite, da Vam pomagamo poiskati ustrezno firmo za strokovno namestitev naprave, se lahko posvetujete z našimi uslužbenci na številko: +386 (0)59 051 160.

Garancijski rok za deljene klimatske naprave je 36 mesecev in teče od dneva uvedbe naprave v pogon po neposredni strokovni namestitvi. Brez potrditve o strokovni namestitvi pa ni izpolnjen glavni pogoj garancije, zato je v tem primeru ni mogoče priznati za veljavno. Mesto potrditve boste našli na garancijskem listu izdelka, ki je sestavni del ovitka notranje enote. V kolikor se na izdelku pojavi okvara že v času garancije, se prosim obrnite na podjetje, ki Vam je klimatsko napravo strokovno namestilo. Za dodatna vprašanja pokličite prosim na številko: +386 (0)59 051 160.

Lokalne klimatske naprave (mobilni)

Klimatsko napravo vedno izbirajte preudarno in ob upoštevanju velikosti prostora. Izognili se boste veliko zapletom zaradi nezadostnega hlajenja ali pogostega ugašanja naprave. Pomemben je redni uporabniški servis, ki bo bistveno podaljšal življenjsko dobo lokalnega uravnavalca klime.

Lokalne uravnavalce klime uvrščamo med mobilne in so primerni za občasno hlajenje prostorov, v katere ni mogoče nameščati deljenih klimatskih naprav.

Pred namestitvijo mobilne klimatske naprave mora biti toplota izpeljana ven iz prostora. Vroč zrak iz enote potiska ventilator skozi plastično gibko cev premera 14-15 cm in dolžine 50-150 cm na prosto. Za napeljavo te gibke cevi boste morali izvrtati luknjo v zid ali okenski okvir, lahko pa jo priključite na dimnik ali pa priprete v okno, katerega neželeno odpiranje preprečite z varovalko.

Mobilne klimatske naprave COOLEXPERT imajo priporočeno površino delovanja v m2, kjer že računamo s standardno višino stropa 2,7m. Za površino 15m2 je primeren model APG-07AN1 / APG-07AN2 / APG-07B, vendar če ima Vaš prostor npr. v bloku površino 15m2 ali večjo in je obrnjen na J / JV / JZ, okno v prostoru pa površino 4m2 brez notranjih žaluzij, v prostoru najpogosteje bivata dve osebi in se v njej nahajajo televizor, računalnik in luč, potem je za Vas bolj ugodno, da izberete bolj zmogljiv model iz naše ponudbe.