SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I POMOC TECHNICZNA

Szanowny kliencie,

wszelkie informacje o dzielonych klimatyzatorach wymagających profesjonalnego montażu i szczegółowy wykaz serwisantów klimatyzacji COOLEXPERT w Polsce uzyskasz pod numerem telefonu: +48 606 239 979

Nasze partnerskie zakłady serwisowe znajdują się w następujących miastach:

Technika Chłodzenia Spółka z o.o.
ul. Pyskowicka 24
41-807 Zabrze