Często zadawane pytania (FAQ)

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę na czas transportu położyć klimatyzator przenośny, osuszacz powietrza lub jednostkę zewnętrzną klimatyzatora dzielonego?

Jeżeli produkty znajdują się w opakowaniu oryginalnym, jest to możliwe, ale tylko przez czas ograniczony. Produkty po doręczeniu do miejsca przeznaczenia należy pozostawić przez minimum dwie godziny, ustawiając je we właściwej pozycji i nie podłączając. Nie zaleca się położyć i przewozić produkty pozbawione oryginalnego opakowania. Podczas przewozu, pod wpływem drgań, mogłoby dojść do urwania sprężarki i uszkodzenia obwodu chłodzenia. Należy zadbać o przewożenie produktów we właściwej pozycji.

Position

Czy można przedłużyć w klimatyzatorach przenośnych przewód odprowadzania powietrza?

Nie, nie jest to możliwe. W przypadku każdego klimatyzatora przenośnego średnica i długość przewodu odprowadzania gorącego powietrza jest dokładnie obliczona. Zmniejszenie średnicy lub przedłużenie przewodu może spowodować pogorszenie tłoczenia powietrza ogrzanego, spowodować przegrzanie i klimatyzator w związku z powyższym będzie wyłączać się, na skutek zadziałania zabezpieczenia termicznego.

Add hose

Czy można w klimatyzatorach dzielonych ze złączem QUICK skracać lub przedłużać giętki przewód łączący?

Klimatyzatory są wyposażone w przewód giętki o długości 4m i nie można go skracać lub przedłużać.

Cutting

Czy jednostka zewnętrzna zawiera chłodziwo?

Tak, zawiera. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów dzielonych są wstępnie napełnione chłodziwem, zabezpieczającym 5 metrów odległości pomiędzy klimatyzatorem w pomieszczeniu i jednostką zewnętrzną.

Distance

Jaka jest różnica pomiędzy ciśnieniem akustycznym a mocą akustyczną?

  • Poziom ciśnienia akustycznego jest oznaczany Lp (Sound pressure level). Jest to energia dźwiękowa, generowana przez źródło hałasu. Wyrażana jest w jednostkach o nazwie decybele lub dB(A).
  • Poziom mocy akustycznej jest oznaczany Lw (Sound power level). Jest to energia dźwiękowa, generowana przez źródło hałasu. W odróżnieniu od ciśnienia akustycznego wartość ta jest mierzona przy zachowaniu wstępnie określonych warunków takich jak odległość od mierzonego źródła hałasu. Następnie jej wartość określają warunki otoczenia i położenie urządzenia. Wyrażana jest w jednostkach o nazwie decybele lub dB(A). Poziom mocy akustycznej jest bardziej dokładny dla potrzeby porównania.

Sound