Návrh výkonu

NÁVRH VÝKONU KLIMATIZACE

Dělené klimatizace

Klimatizaci vždy vybírejte s rozvahou a pokud je to možné, tak ji plánujte po dokončení hrubé stavby nebo před rekonstrukcí. Doporučujeme před nákupem oslovit odborníka, který Vám pomůže s výběrem tak, aby Vám po celou dobu své životnosti sloužila k Vaší spokojenosti, nebyla přetěžována nebo naopak předimenzována. Ušetříte si spoustu starostí s nedostatečným chladicím výkonem nebo častým vypínáním. Důležitý je pravidelný uživatelský i odborný servis, který Vám výrazně prodlouží životnost klimatizace.

Dělené klimatizace řadíme mezi pevně instalované a jsou vhodné i pro celoroční provoz chlazení / topení. Montáž zahrnuje nutnost menších stavebních úprav, vzájemné propojení vnitřní a venkovní jednotky a elektrické připojení vnitřní jednotky nejlépe na vlastní 16A jistič podle typu klimatizace. Jednou z podmínek záruky dělených klimatizací je odborná instalace, která zpravidla začíná obhlídkou objektu a výběrem vhodného modelu.

Pokud klimatizaci kupujete dříve než se poradíte s odborníkem, je základem porovnat plochu místnosti, ve které chcete klimatizaci používat, s plochou doporučenou výrobcem. U dělených klimatizací COOLEXPERT jsou doporučené plochy místnosti 20-30m2 a 30-40m2, kde počítáme se standartní výškou stropu 2,7m. Například pro plochu 25m2 je vhodný model ACH-09CI2 / ACH-09BI nebo ACH-09FCI2, ale pokud má Vaše místnost například v panelovém domě plochu 25m2, je orientovaná na J / JV / JZ, okno v místnosti má plochu 4m2 bez vnitřních žaluzií, v místnosti bývají nejčastěji dvě osoby, spotřebiče jsou televizor, počítač a světlo, tak je vždy vhodné zvolit výkonnější model ACH-12CI2 / ACH-12BI nebo ACH-12FCI3.

Navrh vykonu

Cena odborné instalace dělených klimatizačních jednotek není součástí ceny výrobku, ale je vždy samostatnou smluvní položkou mezi zákazníkem a instalační firmou. Její cena je odvozena od konkrétních požadavků zákazníka a také podle specifikace místa instalace. Orientační odhadová cena běžné instalace je 8.000,- Kč, minimálně však 6.000,- Kč (tyto částky nezahrnují zákonem stanovenou sazbu DPH). Instalace v následující cenové specifikaci zahrnuje:

  • montáž vnitřní a venkovní jednotky ze země maximálně do výše 2,5m
  • vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou je do 4m
  • jeden prostup běžnou cihlovou zdí
  • uložení propojovacích trubek a odvod kondenzátu společně do plastové lišty
  • připojení k síti - vidlicí v místě vnitřní jednotky do zákazníkem předem připravené zásuvky ~ 220-240/50Hz
  • konzola pro venkovní jednotku, cestovné a ostatní více práce nejsou v odhadní ceně zahrnuty

Pro odbornou instalaci můžete využít libovolnou společnost ve Vašem okolí, která se zabývá montáží a servisem klimatizační techniky a je držitelem „Certifikátu kategorie I“. Tento certifikát opravňuje k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami. Pokud chcete pomoci s vyhledáním vhodné firmy pro odbornou instalaci, můžete se obrátit na naši bezplatnou infolinku 800 100 285.

Záruční doba pro dělené klimatizační jednotky je 36 měsíců a tato začne běžet po uvedení zařízení do provozu odbornou instalací. Bez potvrzení o odborné instalaci není splněna hlavní podmínka záruky a nelze ji v tomto případě uznat za platnou. Místo pro potvrzení najdete na záručním listu produktu, který je součástí balení vnitřní jednotky. Pokud výrobek vykazuje závadu v průběhu záruční doby, obraťte se na společnost, která Vám klimatizaci odborně nainstalovala. V případě nejasností se můžete obrátit na naši bezplatnou infolinku 800 100 285.

Místní klimatizátory (mobilní)

Klimatizaci vždy vybírejte s rozvahou a hlavně s ohledem na velikost místnosti. Ušetříte si spoustu starostí s nedostatečným chladicím výkonem nebo častým vypínáním. Důležitý je pravidelný uživatelský servis, který Vám výrazně prodlouží životnost klimatizace.

Místní klimatizátory řadíme mezi mobilní a jsou vhodné pro nárazové chlazení v místnostech, kde není z různých důvodů možnost instalovat klimatizaci dělenou.

Před instalací mobilní klimatizace je nutné přemýšlet nad odvodem odpadního tepla ven z místnosti. Horký vzduch je z jednotky vytlačován ventilátorem do plastové flexibilní hadice o průměru 14-15cm a délce 50-150cm. Pro tuto hadici je nutné vytvořit například průraz do zdi, výřez do okna, napojení na komín nebo můžete hadici přivřít do okna a to zajistit proti otevření.

Mobilní klimatizace COOLEXPERT mají doporučenou provozní plochu v m2, kde již počítáme se standartní výškou stropu 2,7m. Pro plochu 15m2 je vhodný model APG-07AN1 / APG-07AN2 / APG-07B, ale pokud má Vaše místnost například v panelovém domě plochu 15m2 nebo větší a je orientovaná na J / JV / JZ, okno v místnosti má plochu 4m2 bez vnitřních žaluzií, v místnosti bývají nejčastěji dvě osoby, spotřebiče jsou televizor, počítač a světlo, je vždy vhodné zvolit výkonnější model dle naší nabídky.