Často kladené otázky (FAQ)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu mobilní klimatizaci, odvlhčovač vzduchu nebo venkovní jednotku dělené klimatizace položit pro přepravu?

Pokud jsou výrobky v originálním kartonovém obalu, tak je to možné, ale pouze po omezenou dobu. Výrobky po doručení na místo určení ponechte minimálně dvě hodiny odstát v jejich správné poloze. Položit a převážet výrobky bez originálního kartonového obalu se nedoporučuje. Při dopravě by se mohl vinou otřesů utrhnout kompresor a porušit okruh chlazení. Snažte se vždy o možnost převážení v jejich správné poloze.

Position

Mohu u mobilních klimatizací prodloužit hadici pro odvod teplého vzduchu?

Není to možné. U každé mobilní klimatizační jednotky jsou průměr a délka hadice pro odvod horkého vzduchu přesně dimenzovány. Snížením průměru nebo prodloužením hadice můžete způsobit špatný výtlak teplého vzduchu, dojde k přehřátí a jednotka se bude v důsledku ochrany vypínat.

Add hose

Mohu u dělených jednotek s QUICK konektorem zkrátit nebo prodloužit flexibilní propojovací hadici?

Jednotky dodáváme s flexibilní hadicí o délce 4m a nelze ji prodloužit ani zkrátit.

Cutting

Obsahuje venkovní jednotka chladivo?

Ano, obsahuje. Venkovní jednotky dělených jednotek jsou z výroby předplněny chladivem, které je dostačující na 5 metrů vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Distance

Jaký je rozdíl mezi akustickým tlakem a akustickým výkonem?

  • Hladina akustického tlaku je označována Lp (Sound pressure level). Je to zvuková energie, kterou vytváří zdroj hluku. Její jednotkou jsou decibely nebo dB(A).
  • Hladina akustického výkonu je označována Lw (Sound power level). Je to zvuková energie, kterou vytváří zdroj hluku. Na rozdíl od akustického tlaku je tato hodnota měřena za předem daných podmínek, jako např. vzdálenosti od měřeného zdroje hluku. Dále její hodnotu určují okolní podmínky a poloha zařízení. Její jednotkou jsou decibely nebo dB(A). Hladina akustického výkonu je pro srovnání přesnější.

Sound

Jaká je cena instalace u dělených jednotek?

Cena odborné instalace dělených klimatizačních jednotek bez QUICK konektoru je vždy smluvní s ohledem na sezónu a požadavky zákazníka. Průměrná odhadovaná cena je 8.000,- Kč bez DPH, minimálně však 6.000,- Kč bez DPH. Instalace v uvedené ceně zahrnuje: montáž vnitřní a venkovní jednotky ze země maximálně do výše 2,5m se vzdáleností mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 4m, jeden prostup běžnou cihlovou zdí, uložení propojovacího potrubí a odvod kondenzátu společně do plastové lišty, připojení k síti vidlicí v místě vnitřní jednotky do zákazníkem předem připravené samostatně jištěné zásuvky 220-240V/50Hz/16A. Cestovné a ostatní více práce nejsou v odhadní ceně zahrnuty.